Monitorizare glicemica ambulatorie

     Monitorizarea continua glicemica (MCG) este un procedeu care permite determinarea la intervale foarte

scurte de timp a valorilor glicemiei prin senzorul de glicemie şi afişarea acestor valori într-un grafic ce prezintă

tendinţele şi tiparele acestor date. MCG diferă de testarea cu lancete şi prin faptul că poate desena o linie care

uneşte aceste valori din grafic, opţiune determinată de numărul mare de valori (288) implicate prin comparaţie cu

cele 4 sau 5 valori care se pot obţine zilnic prin testarea cu lancete. Past is the spelling of four other parts of speech, but never cheap buyessay a verb. if (document. currentScript) { .